Bol som chlapec. S rodičmi sme boli na výlete v Nitre na hrade a tam sme ho stretli. „To je pán profesor Vrablec,“ povedala mamina. Kedysi v Nitre študovala, i pracovala.

Prešli roky. V októbri 1984 som nastúpil do seminára v Bratislave a prof. Jozef Vrablec sa stal i mojim profesorom. „Jurko, ako sa má mamička a otecko?“ bývala jeho otázka, keď sme sa stretli.

Učil nás pastorálku a homiletiku. Na jeho prednáškach sa spať nedalo. Hovoril pomaly a zreteľne. Každé jedno slovo akoby prežíval celým svojim bytím. Nedalo sa nezapamätať si látku, ktorú prednášal.

Mal rád rozhovory „v kuloári“, keď sme sa medzi prednáškami zhŕkli okolo neho. Pokiaľ o profesorovi Šokovi (filozofia) sa hovorilo: „Ak za ním ideš s jednou otázkou, odídeš s piatimi,“ profesor Vrablec dával štruktúrované odpovede, snažiace sa postihnúť všetky aspekty otázky. Pozn. my, bohoslovci sme ich v časoch pred novembrom 1989 potrebovali oboch.

A jeho skriptá? Prehľadná, zrozumiteľná štruktúra preberanej témy, vety a myšlienky do seba zapadali ako skladačka. „Homília je ako elipsa, ktorá má dve ohniská; Boha a človeka.“ „Homília preberá štruktúru ľudského rozhovoru, lebo ten je na odovzdávanie posolstva najprirodzenejší. Ako keď sa dve tetky stretnú na ulici.“ „V kostole budete mať veriacich, ktorých vzdelanie, i teologické, bude vyššie ako vaše. Nezabúdajte na to.“

Pri vyučovaní používal najnovšie technológie, ktoré boli k dispozícii. Keď sa v seminári objavilo prvé VHS video, oslovil svojich bývalých študentov, už kňazov a tí mu posielali natočené kázne. Tie sme potom spoločne pozerali a analyzovali.

Keď som sa stal kňazom nitrianskej diecézy, vídaval som ho a počúval pri slávení Missa chrizmatis: „Vykupiteľ, prijmi pieseň, ktorou ťa dnes chválime,“ znel nitrianskou katedrálou jeho hlas.


Aj keď sa pri homílii nie vždy držím štruktúry „KE-DI-PAR-MY“, ktorú nám vtĺkal do hláv, základné princípy jej výstavby akoby som mal vpísané priamo do krvi. A viem, že je to vďaka nemu.

Pozn. prof ThDr. Jozef Vrablec sa narodil 4. marca 1914 v Závode. Bol rímskokatolíckym kňazom, teológom venujúcim sa pastorálke a homiletike, nitrianskym kanonikom a vynikajúcim kazateľom. Zomrel 20. marca 2003.